Preskočiť na obsah

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky