Preskočiť na obsah

NARIADENIE OBCE o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom v Petrovej pre rok 2023