Preskočiť na obsah

Komisia pre financovanie, správu majetku obce a verejného poriadku:

Predseda: Ján Peregrim
Členovia: Andrej Miko, Peter Renčko

Komisia pre kultúru, šport a mládež

Predseda: Andrej Sivák
Členovia: : Viera Siváková, Monika Drechslerová

Povodňová komisia:

Predseda: Martin Calek
Členovia: Milan Kováč, Martin Billý