Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Prešovský

Okres

Bardejov

Región

Horný Šariš

Počet obyvateľov

945

Rozloha

1430 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1414

Neveľká obec Petrová leží v severozápadnej časti okresu Bardejov a jej chotár vedie až k Slovensko – Poľským hraniciam. V okolí je najvyšší bod Busov 1011 m nad morom. Petrová je slovensko-rusínskou obcou. Obec založili na zákupnom práve.

Symboly obce

Erb obce

V modrom poli štítu strieborná postava muža. Na hlave s trojrohým klobúkom v ľavej ruke držiac vetvičku s tromi zlatými konárikmi, čo z hľadiska trojitej vetvičky hra dôležitú úlohu číslo tri, ktoré pre kresťanov symbolizuje svätú Trojicu, trojjediného Boha- Otca, Syna a Ducha Svätého.

Pečať obce

Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom Obec Petrová.