Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola Petrová je jednotriedne predškolské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou. V súčastnosti je zriadené jedno zmiešané oddelenie s navyšším maximálnym počtom 21 detí. Deti sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. MŠ poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je organizovaná tak, aby utvárala podmienky na zdravý rast a vývoj detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, stupeň psychomatického vývoja a na predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej záťaži a vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Materská škola sa nachádza v prízemnom združenom objekte spolu so základnou školou 1 – 4 ročník. Je zriadená v zdravotne vhodnom prostredí, kde je chránená pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä hlukom a zdrojmi znečistenia ovzdušia. Výchovno vzdelávaciu činnosť zabezpečujú dve pedagogické pracovníčky: riaditeľka materskej školy Mária Porubská a učiteľka materskej školy Tamara Štibrichová.