Preskočiť na obsah

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom popatku zaKO a DSO, na rok 2020