Preskočiť na obsah

Oklies a odstr stromov v ochr pásme vysokonapäť vedení