Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSOna území obce