Preskočiť na obsah

VZN č1-2022 o miestnej dani a miestnom poplatku za KO a DSO