Preskočiť na obsah

VZN č7-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ