Preskočiť na obsah

VZN č1-2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti